کیا کارنیوال

کیا کارنیوال

مشخصات فنی کیا کارنیوال نام خودرو کیا کارنیوال کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2008 مشخصات فنی موتور 6 سیلندر 24 سوپاپه حجم موتور 2656 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قد...

کیا کارنز

کیا کارنز

مشخصات فنی کیا کارنز نام خودرو کیا کارنز کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2008 مشخصات فنی موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتور 2000 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 145...

کیا کادنزا

کیا کادنزا

مشخصات فنی کیا کادنزا نام خودرو کیا کادنزا کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2011 مشخصات فنی موتور 6 سیلندر 24 سوپاپه حجم موتور 3500 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 2...

کیا کادنزا

کیا کادنزا

مشخصات فنی کیا کادنزا نام خودرو کیا کادنزا کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2014 مشخصات فنی موتور 6 سیلندر 24 سوپاپه حجم موتور 3470 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 2...

کیا سول

کیا سول

مشخصات فنی کیا سول نام خودرو کیا سول کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2009 مشخصات فنی موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتور 1591 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 122 اسب...

کیا سورنتو2013

کیا سورنتو2013

مشخصات فنی کیا سورنتو نام خودرو کیا سورنتو کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2013 مشخصات فنی موتور 6 سیلندر 24 سوپاپه حجم موتور 3470 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 2...

کیا سورنتو XM

کیا سورنتو XM

مشخصات فنی کیا سورنتو XM نام خودرو کیا سورنتو XM کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2010 مشخصات فنی موتور 6 سیلندر 24 سوپاپه حجم موتور 3500 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر ...

کیا سورنتو

کیا سورنتو

مشخصات فنی کیا سورنتو نام خودرو کیا سورنتو کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2015 مشخصات فنی موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتور 2359 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 1...

کیا سراتو

کیا سراتو

مشخصات فنی کیا سراتو نام خودرو کیا سراتو کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2010 مشخصات فنی موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتور 1998 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکثر قدرت 154...

کیا سراتو کوپه

کیا سراتو کوپه

مشخصات فنی کیا سراتو کوپه نام خودرو کیا سراتو کوپه کشور سازنده کره جنوبی سال (طراحی) 2010 مشخصات فنی موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه حجم موتور 1998 سی سی تنفس موتور تنفس طبیعی انتقال نیرو دیفرانسیل جلو حداکث...

بالا