اگر این ۱۰ نشانه را دارید، هرگز ثروتمند نمی‌ شوید

اگر این ۱۰ نشانه را دارید، هرگز ثروتمند نمی‌ شوید اگر در منطقه امن خود نشسته‌ ایم، هرگز ثروتمند نخواهیم شد. برخلاف باور عمومی، استیو سیبولد که یک میلیونر خودساخته است اینگونه بیان می کند: “همه آدم ها ...