خواص سنگهای انگشتری حدید

خواص سنگهای انگشتری حدید

خواص سنگهای انگشتری حدید حدید صینی یا آهن چینی به رنگ مشکی و یا قهوه ای تیره است که ذکر مخصوصی بر روی و پشت دور نگین آن نوشته شده است که باعث قدرت و قوت این انگشترمی شود بسیاری ازمردم در ایام گرفتاری ...

خواص سنگهای انگشتری شرف شمس

خواص سنگهای انگشتری شرف شمس

خواص سنگهای انگشتری شرف شمس این انگشتر از معروفترین انگشترهاست که در روز و ساعت مخصوص یعنی 19 فروردین هر ساله تهیه می گردد و با آداب و تشریفات خاصی همراست . این انگشتر بر وسعت رزق و مال و کسب و محبت و...

خواص سنگهای انگشتری زمرد

خواص سنگهای انگشتری زمرد

خواص سنگهای انگشتری زمرد ارزنده ترین سنگ قیمتی بعد از الماس، زمرد است که خواص عمده آن عبارتند از : الف) فردی که آن را بدست نماید سحرو جادو در او اثر نمی کند. ب) بی نیاز است و فقیر نمی شود. ج) انگشترزم...

خواص سنگهای یاقوت در انگشتر زنان و مردان

خواص سنگهای یاقوت در انگشتر زنان و مردان

از خواص سنگهای یاقوت در انگشتر زنان و مردان : در روایتی از امام رضا و پیامبر علیهما السلام آمده است که انگشتر یاقوت را در دست کنید که فقر را بر طرف می کند (وسائل ج5 ص92-93) رسول خدا (صلی الله علیه و آ...

خواص سنگهای انگشتری دُرنجف

خواص سنگهای انگشتری دُرنجف

خواص سنگهای انگشتری دُرنجف: امام صادق (ع) فرمودند:دُر نجف که در نجف اشرف خدا ظاهر می سازد بدرستی که هر که آن را دست کند به هر نظر کردنی به آن خداوند زیارتی یا حجی یا عمره ای در نامه عمل او بنویسد که ث...

خواص سنگهای انگشتری عقیق

خواص سنگهای انگشتری عقیق

در مورد خواص سنگهای انگشتری عقیق: حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند: (یا علی) همانا عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خدای متعال و نبوت من و وصی بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پی...

خواص سنگهای انگشتری فیروزه

خواص سنگهای انگشتری فیروزه

در مورد خواص سنگهای انگشتری فیروزه: پیامبر (ص) :خداوند عالمیان می فرماید که من شرم دارم از دستی که بسوی من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فیروزه باشد آنرا ناامید برگردانم . امام صادق(ع):هر که انگشتر ف...

بالا