انوشه انصاری اولین زن فضانوردایرانی

در این مقاله با زندگینامه انوشه انصاری ، اولین زن فضانورد ایرانی آشنا می شویم. خانم انوشه انصاری به عنوان اولین زن ایرانی فضانورد است حتی او سمت رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور (TT...