اضطراب و استرس چیست؟ روش‌های کنترل اضطراب و استرس کدامند؟

اضطراب و استرس یک مکانیزم دفاعی طبیعی بدن در برابر خطرات و شرایط دشوار است. هنگامی که دچار این حس می‌شویم تغییرات هورمونی در بدن ما رخ می‌دهد که طبیعی است چرا گاهی دچار احساس اضطراب و استرس می‌شویم؟ ه...