آهنگ شهر تبریز به نام تبریزیم

دانلود آهنگ شهر تبریز به نام تبریزیم عنوان آهنگ: تبریزیم خواننده:بیوک مسگری نژاد   قسمتی از متن آهنگ:گینه توشدون منیم یادیما سن آی تبریزیم امان دیر بیر یتیش دادیما سن آی تبریزیم آی آنا یوردوم گوزل ای...