موسیقی برای تمرکز

موسیقی برای تمرکز

از این نوع موسیقی برای افزایش تمرکز موقع کار کردن بهره می گیرند که برای نتیجه خوب با هندزفری و هدفون گوش داده می شود و تقریبا در 10 دقیقه نتیجه رو می توانید احساس کنید....

شکر در قرآن و منابع اسلامی

شکر در قرآن و منابع اسلامی

شکرگزاری بدرگاه الهی از مهمترین خصوصیات انسان است. گرچه نعمتها و فضل پروردگار بسیار زیاد می باشد و قابل احصاء نیست امّا همین معرفت و شناخت که بشر بداند از شکر الهی عاجز است مقدمه ای بر رویش این فرهنگ ...

بالا