زندگینامه استفان پرسون موسس پردرآمدترین فروشگاه H&M

همراهان عزیز گوزل تبریزیم هدف ما در این مقاله آشنایی شما با زندگینامه استفان پرسون یکی از اشخاص موفق و ثروتمند جهان است. او موفق شده به عنوان یکی از کارآفرین های برتر در کشور سوئد مشهورشود و جزو یکی ا...