تصاویر مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز 1401 – عکاسی از : امیرمهدی نجفی خیاط

عکاسی از : امیرمهدی نجفی خیاط