الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

  روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه   دانلود باکیفیت 128   دانلود باکی...