اشعار و غزلیات عاشقانه از دیوان خاقانی

برگزیده زیباترین شعرهای عاشقانه از دیوان اشعار، غزلیات و رباعیات خاقانی شروانی غزل عاشقانه خاقانی   ای آتش سودای تو خون کرده جگرها بر باد شده در سر سودای تو سرها در گلشن امید به شاخ شجر من گلها نشکفند...