ارگ علیشاه یکی از مکان های تاریخی تبریز

ارگ علیشاه یکی از مکان های تاریخی تبریز ارگ تبریز که با نام ارگ علیشاه نیز شناخته می‌شود، قدمتی ۷۰۰ ساله دارد. این سازه تاریخی یکی از بلندترین و قدیمی‌ترین دیوارهای تاریخی کشور است و از مهم‌ترین جاهای...