روستای کندوان

روستای کندوان؛ جریان زندگی میان صخره ها درباره روستای کندوان روستای کندوان یکی از مکان های شگفت انگیز سکونت انسانها روی زمین است. این روستا جزو معدود روستاهای صخره ای جهان است که به عنوان اولین روستا ...