انقلاب اسلامی ایران

  این مقاله دربارهٔ انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ش است. برای آشنایی با نظام حاکم بر ایران، مدخل نظام جمهوری اسلامی ایران را ببینید. انقلاب اسلامی ایران، قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی، از مراجع ت...