سیمکشی برق کار سیم کش برقکار سیمکش و برقکاری

بررسی و رفع اتصالات سیم‌کشی و جعبه فیوز و تابلو برق ساختمان.کلیه تعمیرات و رفع اتصالات خانه ،ویلا ،باغ ،و مکانهای تجاری و صنعتیسیمکشی و تعمیر و تغییرات برق و تلفن و آیفونسیم‌کشی و رفع اتصالات و تعمیر ...