خانه دربست عباسی سیلاب قوشخانه

خانه دربست عباسی سیلاب قوشخانه

سیلاب قوشخانه ایستگاه چهارم قنبرآباد کوچه نعمت بقال

2,500,000 تومان
تمام رهن آپارتمان ۱۳۰ متری (۳۵متری سینا)

تمام رهن آپارتمان ۱۳۰ متری (۳۵متری سینا)

ولیعصر اول خیابان مخابرات تقاطع عارف املاک پاشا

550,000,000 تومان
بالا