منشی دفتر شرکت بازرگانی

منشی دفتر شرکت بازرگانی

چهارراه آبرسان اسکان دو طبقه یک

5,000,000 تومان
متصدی دفتر پیشخوان دولت

متصدی دفتر پیشخوان دولت

چهارراه لاله - ساعات کار : 8 صبح تا 3 بعدازظهر

4,000,000 تومان
دستیار امور دفتری خانم در شرکت آیلین با صبحانه

دستیار امور دفتری خانم در شرکت آیلین با صبحانه

:پاستور جدید روبروی بانک رفاه ،ساختمان شریف طبقه ۶

5,000,000 تومان
امور دفتری شرکت آیلین
بالا